สมเสร็จ
Tapirus indicus Desmarest, 1819

ลักษณะ :  สมเสร็จเป็นสัตว์กีบคี่ เท้าหน้ามี 4 เล็บและเท้าหลังมี 3 เล็บ จมูกและริมฝีปากบนจะยื่นออกมาคล้ายงวง ตามีขนาดเล็ก ใบหูรูปไข่ หางสั้น ตัวโตเต็มวัยหนัก 250-300 กิดลกรัม ส่วนหัวและลำตัวเป็นสีขาว สลับดำ ตั้งแต่ปลายจมูกตลอดท่อนหัวจนถึงลำตัวบริเวณระดับหลังของขาคู่หน้าสีดำ ท่อนกลางตัวเป็นแผ่นขาว ส่วนบริเวณโคนหางลงไปตลอดขาคู่หลังจะเป็นสีดำ ขอบปลายหูและริมฝีปากสีขาว ลูกสมเสร็จลำตัวมีลายเป็นแถบและจุดขาวบนพื้นสีดำ ดูลายพร้อยคล้ายลูกแตงไทย

อุปนิสัย : สมเสร็จชอบหากินในเวลากลางคืน กินยอดไม้ กิ่งไม้ หน่อไม้ และพืชอวบน้ำหลายชนิดชนิด มักมุด หากินไปตามที่รกทึบ ไม่ค่อยชอบเดินตามเส้นทางเก่า มีประสาทสัมผัสทางกลิ่นและเสียงดีมาก ผสมพันธุ์ในเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาคม ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ใช้เวลาตั้งท้องนานประมาณ 13 เดือน สมเสร็จที่เลี้ยงไว้ มีอายุยืนถึง 30 ปี

ที่อยู่อาศัย : สมเสร็จชอบอยู่เฉพาะในป่าที่ร่มครึ้ม ใกล้ห้วยหรือลำธาร

เขตแพร่กระจาย : สมเสร็จมีเขตแพร่กระจายจากพม่าตอนใต้ไปตามพรมแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยลงไปสุดแหลมมลายูและสุมาตรา ในประเทศไทยจะพบสมเสร็จได้ในป่าดงดิบตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรีและป่าทั่วภาคใต้

สถานภาพ : ปัจจุบันสมเสร็จจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน และจัดโดยอนุสัญญา CITES ไว้ใน Appendix 1 และเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ตาม U.S. Endangered Species Act.

สาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์ : การเล่าสมเสร็จเพื่อเอาเนื้อและหนัง การทำลายป่าดงดิบที่อยู่อาศัยและหากิน การตัดไม้ การสร้างถนนและเขื่อนเก็บกักน้ำ ทำให้จำนวนสมเสร็จลดปริมาณลงจนหาได้ยาก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น